Sepet Izgaralar

Duyurular geri dön

Sepet Izgaralar

Sepet Izgaralar

Genel olarak sepet ızgaralar, küçük ölçekli arıtma tesislerinde, pompa çıkışları ve kuyularda kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda tasarruf ve yatırım maliyeti sağlayabilmek içinde kullanılabilmektedirler.

Sepet ızgaralar, paslanmaz ya da epoksi kaplama olarak sıcak daldırma galvaniz çelikten üretilirler.

Sepet Izgaraların Çalışma Prensipleri

Çıkış bölümünün hemen altındaki duvara monte edilen sepet ızgaralar, çıkışa gelmekte olan atık maddeleri sepet içerisinde biriktirir. Kapasiteye bağlı olarak halat yardımı ile direkt olarak çıkartılıp temizleme işlemi yapılabildiği gibi aynı zamanda kızak ya da el vinci ile de temizleme otomatik bir şekilde çıkartılarak yapılabilmektedir.

Atık suyun içerisinde bulunan katı maddeler sepet ızgaralardan geçemez ve sepette toplanırlar. Burada toplanan katı atık madelerin miktarına göre kızak sistemi ile temizleme gerçekleştirilir.

Sepet Izgaraların Özellikleri

Sepet ızgara Küçük kapasiteye sahip atık su arıtma tesislerinde işletme maliyetini düşürmek için kullanılabilirler. Ayrıca sepet ızgaralar yer bakımından tasarruf sağlamak için en ekonomik ön arıtma ekipmanlarından biridir.

Sepet ızgara Duvara monte edildikleri için kot farkı sebebiyle ortaya çıkabilecek olan sorunları en başından önlemiş olurlar.

Sepet ızgara Küçük ölçekli arıtma tesislerinde yatırım maliyetini düşürmek ve alandan kazanmak için kullanılan ızgara türüdür. Sepet ızgaralar, duvara monte edilen kızak sistemi ile istenilen mesafeye hareket eder.

Böylelikle kot farkından oluşacak sorunlar ortadan kaldırılır. Atıksu, sepet ızgaradan geçerken içerdiği katı maddeler geçemeyerek sepette tutulmaktadır. Atıksu ile birlikte gelen katı madde miktarına bağlı olarak kızak sisteminden yukarıya çekilerek temizlenir.

Safran ARITMA, sepet ızgaraları standart olarak paslanmaz çelik ve isteğe bağlı durumlarda daldırma galvaniz veya epoksi kaplı karbon çelik malzemeden imal eder. Izgaralar tarafından tutulan kaba ve ince atıklar, bünyelerinde halen su bulundururlar.

Su içeriklerinin ve hacimlerinin azaltılması amacıyla geliştirilen ızgara prensipleri basitçe şöyle çalışır; Izgaralarda tutulan katı atıklar konveyörle taşınarak veya ızgara şütünden direkt dökülerek ızgara presine gelir. Izgara presinin içinde bulunan helezon, ızgara atıklarını çıkış ağzına sürükler. Bu esnada gerekli basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin ağırlığı ve sürtünmesi ile sağlanmaktadır. Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan deşarj edilir.

Sepet ızgaralar mekanik ızgaralar step ızgaralar spiral kanal ızgarası Basamaklarda tıkanma sorunu olmadığı için ızgara paneline daha iyi bir giriş debisi sağlanır.

Izgara doğrudan kanal tabanına veya bir konteyner içine monte edilebilir. Bir ters yıkama ve/vaya kanal tabanında yıkama sistemi gerekli değildir. Modüler tasarım prensibi olan sağlam konstrüksiyon gövde Zincirsiz son derece dengeli eksantrik tahrik sistemi Elektrik aşırı yük koruma Bir dişli motor ile donatılmış Mükemmel bir, fiyat/performans oranı Özellikle genişliği az olan açık kanallarda kullanılan bir ince ızgara modelidir.

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ve su arıtma tesisleri yanı sıra birçok endüstrinin proses suyu hazırlama tesislerinde de kullanılabilir. Spiral kanal ızgarası, silindirik bir ızgara teli ve bu ızgarayı temizleyen bir spiralden ibarettir.

Atıksu kanalarına veya çalışacağı yerlerin konumuna göre düşük açılarda yerleştirilebilir. Izgara teli perfore veya wedge-wire olarak yapılabilir. Akış esnasında ızgara üstünde tutunan maddeler vidalı konveyör tarafından terfi ettirildiği gibi, sıkıştırılarak ızgaradan tahliye edilir.

Zaman kontrollü, seviye kontrollü ya da hem zaman hem de seviye kontrollü olarak çalışır. statik elek tambur elek Atıksu içindeki katı maddelerin tutulması için kullanılan elekler, arıtma tesisinin yükünü azaltacakları gibi tesisteki pompa ve diğer mekanik teçhizatın çalışma şartlarını iyileştirirler.

Eleklerin ızgaralardan farkı su geçişi için kullanılan açıklıkların çok daha küçük olmasıdır. 0,25 mm’ye kadar inen açıklıklarla çok daha efektif bir süzülme gerçekleştirilmektedir. Statik eleklerde yüzey temizliği atık suyun enerjisinden yararlanılarak yapılmaktadır. Atık su ızgara kutusu içine giriş borusu ile yöneltilir. Burada, akım hızı azalır ve katı atıklar atıksu içinde homojen olarak dağıtılır.

Atık su yan savaklar üzerinden dönen tambur ızgaranın iç yüzeyine ulaşır. Tambur ızgaranın teğetsel geçişi, ızgara yüzeyinde kendi kendini temizleme etkisi yaratır. Tambur ızgarada geriye kalan katı maddeler, ızgaranın iç yüzeyine sabitlenmiş yönlendirici tarafından konveyöre taşınır ve aynı zamanda statik olarak susuzlaştırılır. Filtrat suyu aşağıya akıtılır.


Safran Arıtma Ekipmanları

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.


Bu gönderiyi paylaş

Duyurular geri dön
Bunu bir arkadaşına gönder