Çamur Arıtma Ekipmanları

Çamur Arıtma Ekipmanları

Arıtma tesislerinin işletme maliyetlerini arttıran en büyük etkenlerden biri arıtma çamurlarının bertarafıdır. Her atıkta olduğu gibi arıtma çamuru miktarının kaynağında azaltılması ve bertaraf giderlerini en aza indirmek her işletmenin en büyük isteğidir.

Az arıtma çamuru üreten teknolojilerin seçimi bu hususta öncelikli olarak irdelenmesi gereken husus olmakla birlikte, çıkan çamurun bertarafı öncelikli olarak kaynağında yapılmalıdır.

Ülkemiz kanun ve yönetmelikleri gereği arıtma çamurunun öncelikle ekonomik bir değer haline getirilmesinin yolları araştırılmalı ve fizibilitesine göre uygulanacak teknolojinin seçimi yapılmalıdır. Atık çamurları içeriklerine göre aşağıda tarif edilen ekonomik değerlere sahip olabilir:

Diğer Kategoriler


  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.