Duyurular

Filtre Pres Özellikleri

Filtre Pres Özellikleri Filtre presi Büyük miktarda basınç kullanarak sıvıyı süspansiyonlardan ayırmak olan sağlam bir makinedir.Boyutları ve modelleri değişkendir, bu nedenle hem laboratuvarda hem de hayati sıvının akışlarını arındırmanın gerekli olduğu su arıtma endüstrilerinde uygulamalar bulur.Bu filtrenin...


Filtre Pres Nedir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır

Filtre Pres Nedir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır?Safran Arıtma Ekipmanları Filtre Pres İmalatı Filtre Pres imalatı Endüstriyel amaçla kullanılan filtre pres, basit anlamıyla bir arıtma mekanizmasıdır. Çamur arıtma mekanizması veya susuzlaştırma makinesi olarak da bilinen filtre preslerin kullanım...


Pergel Vinç

Pergel Vinç Pergel vinçler belirli ve sabit bir çap ölçüsünde üretilmiş olup genel olarak yüklerin bulundukları yerden kaldırılıp istiflenmesi amacı ile kullanılmaktadırlar. Pergel vinçlerin direk – duvar, zemin ve konsol montajlama olarak iki çeşit montaj seçeneği mevcuttur. pergel...


Yavaş Karıştırıcı

Yavaş Karıştırıcı Kimyasal süreçlerde ve atık su arıtma tesislerinde karıştırma işleminin yavaş yapılmasında görev alan yavaş karıştırıcılar, maddelerin tam anlamıyla birbirlerine geçişlerinin sağlanabilmesi için özel olarak havuz çaplarına, çökelek yapılarına ya da floklara göre tasarlanırlar. Yavaş karıştırıcıların...


Hızlı Karıştırıcı

Hızlı Karıştırıcı Hızlı Karıştrıcı Hızlı karışım etkileşimine ihtiyaç duyan pıhtılaştırma ünitelerinde, kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında ve atık su arıtma süreçlerinde kullanılan temel ekipmanlardan biri olan hızlı karıştırıcılar; akışkanların akmaya gösterdikleri direnç (viskozite) ve havuz çapı gibi değişkenlere...


Dubalı Aeratör

Dubalı Aeratör Dubalı Aeratörler atık su arıtım tesislerinin ihtiyacı olan havayı sağlamakla görevlidirler. Aynı zamanda karışım işlemleri, denitrifikasyon ve sülfürleri gidermek içinde kullanılabilirler.Aeratörler işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak istenilen amaçlara, kapasite değerlerine ve kullanacak olan malzemelerin özelliklerine...


Yatay Milli Havalandırıcı

Yatay Milli Havalandırıcı Yatay milli havalandırıcılar genellikle havalandırma havuzlarında ve atık su tesislerinde atık suların durumunu ve bu sularda yaşayan bakterilerin ihtiyaç duyduğu oksijen gereksinimini karşılamak amacıyla üretilmektedirler.Ayrıca bu havalandırma sistemi düşük enerji tüketimi sağlaması ile...


Boru Flokülatör

Boru Flokülatör Boru flokülatörü atıksu arıtma tesislerinde genellikle kimyasal ve atıksuyun karışması için kullanılır. Kimyasal, boru flokülatörüne dozlanır. Yüksek verimliliğe sahip bu ekipman su akışı esnasında türbülanslar yaratarak mükemmel bir karışım sağlar. Boru flokülatör her atıksu...


Daf Arıtma

Daf Arıtma Daf sistemi içerisinde oluşturulmakta olan mikro baloncukların maddelerin yüzeyine tutunmaları sayesinde hayvansal ve endüstriyel yağlar atık sudan ayrıştırılırlar. Mikro baloncukların yapısında bulunan yüzdürme özelliği ile hava kabarcık kümeleri ve partiküller köpük şeklini aldıkları için...


Kum Yağ Tutucu Kompakt Ünite

Kum Yağ Tutucu Kompakt Ünite Kum, yağ tutucu kompakt ünite, endüstriyel alanlardan ya da evlerden çıkan atık suların katı fazlardan, kum ve yağ gibi maddelerden arınması için kullanılmaktadır. Yüksek performans ve maksimum verim ile çalışan bu...