Dubalı Aeratör

Duyurular geri dön

Dubalı Aeratör

Dubalı Aeratör

Dubalı Aeratörler atık su arıtım tesislerinin ihtiyacı olan havayı sağlamakla görevlidirler. Aynı zamanda karışım işlemleri, denitrifikasyon ve sülfürleri gidermek içinde kullanılabilirler.

Aeratörler işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak istenilen amaçlara, kapasite değerlerine ve kullanacak olan malzemelerin özelliklerine göre çeşitli seçeneklerde üretilebilirler. Safran Arıtma sistemlerinde üç tür dubalı aeratör modeli bulunmaktadır. Bunlar;

Redüktörlü Sabit Tip Aeratörler

Dubalı modeli de bulanabilen bu tip aeraörler havuz yüzeyinde oluşabilecek köpükleri önler.

Direkt Akuplu Dubalı Aeratörler

Yüksek hızda çalışan bu dubalı aeratör genellikle su seviyesi değişken olan havuzlarda tercih edilmektedir.

Dubalı Airatör
Dubalı Airatör

Jet Aeratörler

Dubalı ya da sabit seçenekleri de bulunan jet aeratörler, ileri düzeydeki arıtma süreçlerinde kullanılmaktadır.

Diğer bir aeratör modeli olan Turbo Aeratörler ise açık serpantini pompalama sistemi kullanırlar. Bu modelin çalışma mantığı ise şöyledir;

Tahrik mekanizmasının harekete geçirdiği elektrik motorunun döndürdüğü çark bir vakum işlevi görerek konide ki atık suyu emer. Daha sonra bu atık su yeniden çark ile geldiği koniye gönderilir. Buradan su dışarıya püskürtülür.

Yüzeysel aeratör olarak da ifade edilebilecek olan bu ürünler en temel haliyle oksijen bakımından fakir kabul edilebilecek olan su ortamlarının oksijen oranlarını, değerlerini daha da arttırmak, zenginleştirmek için kullanılmakta olan ekipmanlardır. Arıtma hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olan herkesin bildiği bir şey vardır.

Bu da atık su havalandırma havuzları olarak ifade edilen alanlardaki mikroorganizmaları parçalamak için tercih edilen bakterilerin oksijene ihtiyaç hissetmeleridir. Bu nedenle de atık su arıtma tesislerinde kullanılan bu bakteriler kendiliğinde oksijeni elde edemediğinde ölebilmektedir.

Bunun önlenebilmesi ve atık suyun en iyi şekilde arıtılması için bu havuzlara ekstra oksijen verilmektedir. Bu sayede de yararlı kabul edilen bu bakterilerin yaşaması ve çoğalması sağlanacaktır.

Karusel adı verilen biyolojik arıtma havuzlarında suya yön vermek ve oksijen kazandırmak için yaygın olarak kullanılan havalandırıcı ekipman jet aeratör ekipmanıdır.

Üretimini yaptığımız jet aeratör ekipmanları 3 kW’dan 22 kW’ya kadar modelleri uygun fiyatı ile dubalı veya sabit montajlı olarak imal edilmektedir.

Yüksek oksijen verimine sahip jet aeratör çeşitlerimiz bir çok evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisinde güvenle kullanılmaktadır.

Müşterilerimiz tercihleri doğrultusunda uygun fiyatı ve kalitesi ile jet aeratör ekipmanımızda kullandığımız motor markaları Siemens, Gamak veya Volt Motor marka uluslararası üretici firmalardan temin edilmektedir.

Aeratörlerin Özellikleri Nelerdir?

Aeratörlerin Özellikleri Atık su havalandırma ismiyle anılmakta olan bu proseste yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden biri de yüzeysel aeratörlerin kullanımdır. Ortamda var olan hava ile atık suyu birbiriyle karıştırma sistematiğine göre hareket etmekte olan yüzeysel aeratörler havalandırma esnasında su ile sıkı bir temas halindedir. Bu süreçte ise yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu özelliği bakımından incelendiğinde yüzeysel aeratörler, atık su havuzu tabanında yer almakta olan difüzörlerin kullandığı blower ile havalandırma yöntemine kıyasla büyük oranda değişiklik göstermektedir. Yüzeysel aeratörler kullanıldığı takdirde ek bir bina ya da havalandırma için ek borulama da gerek duymamaktadırlar. Aynı zamanda da ilk kurulum maliyeti ve kullanım alanı bakımından da birçok avantajı vardır.

Bakım süreleri ve maliyetleri olarak bakıldığında yüzeysel aeratörler, blower-difüzör sistemlere kıyasla çok ciddi bir ucuzluk sunmaktadır. Basit ve aynı zamanda da sağlam bir perspektifinin olması da uzun süreli kullanım imkanı tanımaktadır.

Periyodik bakım ve olası arıza gibi sorunlarda, yüzeyde çalıştığı için müdahale edilmesi çok daha kolay olmaktadır. Aynı zamanda da atık su havalandırma havuzunun boşaltılmasına da gerek kalmamaktadır. Yüzeysel aeratörlerin en önemli artılarında biri de havalandırmayla birlikte etkin bir karışım sağlamalarıdır.

Havuz derinliği göz önüne alınarak seçimleri doğru yapılan bir aeratör ile havuz içi karışım daha düzgün işlemektedir. Bunun yanı sıra havuz dibinde çamur çökmesinin de önlenmesi sağlanmaktadır. Yüzeysel aeratörlerin çalışma hızları ve havuza konumlandırılma biçimleri de bu bağlamda önemli olmaktadır.


Safran Arıtma Ekipmanları

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.


Bu gönderiyi paylaş

Duyurular geri dön
Bunu bir arkadaşına gönder