Filtre Pres Nedir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır

Duyurular geri dön

Filtre Pres Nedir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır

Safran Arıtma Ekipmanları
Safran Arıtma Ekipmanları

Filtre Pres İmalatı

Filtre Pres imalatı Endüstriyel amaçla kullanılan filtre pres, basit anlamıyla bir arıtma mekanizmasıdır. Çamur arıtma mekanizması veya susuzlaştırma makinesi olarak da bilinen filtre preslerin kullanım alanları oldukça geniştir. Bu arıtma mekanizması gerek çevre mühendisliğinde gerekse de fabrikasyona yönelen diğer sektörlerde kullanılabilmektedir.

Filtre Presin Kullanım Alanları Nerelerdir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Filtre presler, birçok fabrikada ve fabrikaların endüstriyel devamlarında kullanılmaktadır. Filtre Pres imalatı Presler sayesinde gerek atık fabrika suları gerekse de endüstriyel malzemeler ayrıştırılabilmektedir. Filtre preslerin kullanım alanları:

  • Boya ve boyar madde üretilen fabrikalarda boya oranını ayarlamak ve doğru karışımı elde etmek amacıyla filtre presler kullanılmaktadır.
  • Biyokimyasal atık arıtma sistemlerinde de filtre presler sıkça tercih edilmektedir.
  • Mermer sanayisinde atık suların arıtılmasında filtre presle oldukça efektiftir ve sıkça tercih edilmektedir.
  • Maden sanayisinde filtre presler çıkarılan madenlerin ayrıştırılması ve rafine edilmesi açısından gereklidir.
  • İlaç sektörü gibi kimyasal malzemelerin ayrıştırılması ve oranlanması gereken yerlerde filtre presler sıkça kullanılmaktadır.
  • Petrokimya ve petrol rafinasyonunda filtre presler çokça tercih edilmektedir.
  • Kağıt ve geri dönüşüm sektörü de filtre preslerin tercih edildiği endüstriyel alanlardandır.
Safran Arıtma Ekipmanları
Safran Arıtma Ekipmanları

Filtre Presin Çalışma Mekanizması Nedir?

Filtre pres bir arıtma mekanizması ile çalışmaktadır. Filtre Pres imalatı Bu mekanizma sayesinde endüstriyel birçok sektörde kullanılan filtre pres belli başlı birkaç parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar ve görevleri:

Filtre Presin Metal Aksamı:

Filtre presin metal aksamı, filtre presi mekanik etkilere karşı koruyan parçadır. Bu parça, filtre presin filtrasyon amacıyla kullanılan parçalarını basınca karşı korumaktadır. Bu mekanik koruma filtre presin daha düzgün ve koordine çalışmasına yardım etmektedir.

Filtreleme Ünitesi:

Filtreleme ünitesi filtre presteki esas işi yapan mekanizmadır. Bu mekanizma iki farklı parçadan oluşur. Bu parçalar plakalar ve filtre bezleridir. Filtre bezleri ve plakalar koordinasyon oluşturarak filtreleme mekanizmasını oluşturmaktadır. Ayrıştırılacak yani filtrelenecek madde plakalara bağlanan filtreleme bezi sayesinde ayrıştırılmaktadır.

Basit anlamıyla bir filtre pres basınca karşı korunarak ayrıştırma işlemini gerçekleştirir denebilir. Filtre preslerin kullanım şekli ve kapasitesi, arıtılması gereken maddeye göre değişmektedir. Filtre preslerin susuzlaştırma oranı da hem filtre presin cinsine hem de arıtılacak maddeye göre değişmektedir.

 

Filtre Pres Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Filtre preslerin seçimi arıtma kalitesini etkilemektedir. Bu yüzden daha iyi bir arıtma sistemi sağlamak adına filtre pres seçimi doğru yapılmalıdır. İyi bir arıtma sistemi belli başlı birkaç özelliğe sahiptir. Bu özellikler:

Susuzlaştırma kalitesi bir filtre pres için önemlidir. İyi bir filtre pres makinesi yeterli susuzlaştırmayı sağlayacaktır. Susuzlaştırma yani çamurlaştırma işleminin iyi olması da arıtım ve ayrıştırmanın daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Her filtre presin belirli bir kapasitesi bulunmaktadır. İyi bir filtre pres makinesi, filtrasyon yapacağı maddeye yetecek kadar kapasiteye sahip olmalıdır. Eksik filtre pres kapasitesi arıtma ve çalışma sorunlarına yol açacaktır.

Filtre presin üretildiği materyallerin kaliteli olması oldukça önemlidir. Kaliteli materyaller daha iyi bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Örneğin iyi bir filtreleme bezi daha iyi filtrasyon sağlayacaktır.

İyi bir filtre pres makinası aynı zamanda uygun fiyatlı da olmalıdır. Seçim yapılırken yüksek performans ve uygun fiyat göz önüne alınmalıdır.

Filtre Preslerin Fiyatları Ne Kadardır?

Filtre presler, birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır ve bu makineler oldukça önemlidir. Birçok sektörde kullanılan bu makinelerin fiyatları ise kapasitelerine ve susuzlaştırma oranlarına göre değişebilmektedir. Filtre preslerin fiyatları ve özellikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Çevre Mühendisliğinde, su ve kullanılmış su arıtımı sırasında önemli ölçüde çamur meydana gelir. Atıksu arıtma proseslerinden oluşan çamurlar, işletme ve kullanılan prosese bağlı olarak, ağırlıkça % 0.25 ten % 12 ye kadar katı içeren, sıvı ya da yarı katı-sıvı formundadırlar. Ayrıca içinde çok fazla organik maddeler (endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurda ise çok fazla inorganik ve toksik madde) bulunmasından dolayı bu çamurların arıtılması ve uzaklaştırılması kolay bir işlem değildir. Çoğu zaman bu çamurların çevreye zarar verilmeden uzaklaştırılması büyük problemler çıkarmasının yanında mali açıdan da ilave bir yük getirir. Đçme suyu arıtma tesislerinden çıkan çamur uzaklaştırılırken, organik olmadıklarından zararları
az olur veya hiç olmaz. Ancak depolama ve yer işgali yönünden problem doğururlar. Kullanılmış su tasfiye tesisinden çıkan çamurlar ise organik asıllı olduklarından zamanla çürürler, etrafa kötü koku yayarlar ve hastalık yapan mikroorganizmaları üreterek tehlikeli olmaya başlarlar. Bu çamurları zararsız hale getiren ünitelerin yapımında büyük hacimli çamurlar, büyük hacimde üniteler gerektireceğinden tesis maliyetini artırırlar. Kullanılmış su tasfiyesinde meydana gelen çamur, tasfiye edilen suyun % 1-6’sını teşkil etmekle beraber, çamur tasfiye ünitelerinin maliyeti tüm tesis için ilk yatırım maliyetinin % 30 – 40’ına, işletme masrafı ise tüm işletme masrafının % 50’sine ulaşabilir. Bu bakımdan hacminin düşürülmesi, çamur tasfiye ve uzaklaştırma maliyetini azaltacaktır.

Bu gönderiyi paylaş

Duyurular geri dön
Bunu bir arkadaşına gönder