Döner Köprülü Sıyırıcı

Duyurular geri dön

Döner Köprülü Sıyırıcı

Döner Köprülü Sıyırıcı

Çamur arıtma ekipmanlarının bir elemanı olan ‘Döner Köprülü Sıyırıcı’ sistemde oluşan çamurun arıtma tesislerinden uzaklaştırılmasında görev alır. İşletmelerin kullanım alanlarına ve ihtiyaçlarına göre döner köprülü sıyırıcılar üç türde üretilebilirler. Bunlar, kuyruklu, yarım ve tam döner köprülü sıyırıcılardır. Döner köprülü sıyırıcı, alt – üst sıyırıcı ve merkezi yataklanma köprüsü olarak iki ana birimden oluşur.

Döner Köprülü Sıyırıcılar genellikle çökeltme havuzunun yarı çapı ya da tam çapı dikkate alınarak üretilirler. Merkez yataklar ise, her türlü durağan ya da hareketli malzemeyi taşıyabilecek kapasiteye sahiptir.

Döner Köprülü Sıyırıcı
Döner Köprülü Sıyırıcı

Döner Köprülü Sıyırıcılar Paslanmayan çelik ya da galvanizden yapılan döner köprülü sıyırıcıların alt tabanlarında bulunan paletler sayesinde çamurlar atık bölümüne gönderilir. Üst kısımda kalan yağ ya da köpükler ise yağ bölümüne aktarılır. Bunların dışında kalan temiz su ise, savaklar ve dalgıç perde ile yüzeyden alınmaktadır.

Döner Köprülü Sıyırıcılar Fakat çökeltme havuzlarında taban eğiminin %40 ve daha az olduğu durumlarda havuzların tabanında çamur birikmesi gerçekleşebilir. Bu nedenle de çamur pompaları çalışmaz hale gelir ve temiz su alınamaz.

Döner Köprülü Sıyırıcı Nedir Ne işe Yarar ?

Döner Köprülü Sıyırıcılar Orta ve büyük ölçekli atık su arıtma sistemlerinin çökeltme havuzlarında kullanılmaktadır. Çökeltme havuzlarının amacı biyolojik veya kimyasal işlem görmüş atık suyun içindeki kimyasal veya biyolojik çamurun çökeltilmesi, durultulmuş suyun elde edilmesidir. Bu durultma süreci içerisinde havuz tabanına çökelen çamurun sistemden uzaklaştırılması gerekmektedir. Çamurun havuz tabanında geniş bir örtü oluşturması sebebi ile çamur çekiminin belirli noktalardan yapılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle sıyırıcılar kullanılmaktadır. Döner Köprülü Sıyırıcı’lar dairesel çökeltim havuzlarında kullanıma uygundur. Döner Köprülü Sıyırıcılar’ın alt kısımlarında bulunan sıyırıcı paletler sayesinde dipte biriken çamur, çamur alma bölmelerine doğru yönlendirilmektedir. Aynı zamanda çökeltme havuzu yüzeyinde biriken köpük ve yağ yine sıyırıcı paletler sayesinde yağ-köpük toplama bölmelerine yönlendirilmektedir.

Arıtma tesislerinde oluşan çamurun sistemden uzaklaştırılmasını amaçlayan Döner Köprülü Sıyırıcılar çeşitli tiplerde üretilebilirler.

Döner Köprülü Sıyırıcılar Merkezi yataklamalı köprü ve buna bağlı alt ve üst sıyırıcı kollarından oluşan ekipman, motor redüktör grubuna bağlı tekerler vasıtasıyla dönerek dipteki çamurun havuz merkezindeki çamur çukuruna sıyrılmasını sağlar. Üst tarafta
bulunan sıyırıcı ile de yüzeyde oluşan köpüğün köpük kutusuna sıyrılarak sistemden atılması sağlanır. Havuz çevresinde yer alan dalgıç perde ve ayarlı V savaklar vasıtasıyla temiz su yüzeyden savaklanarak alınır.

Döner Köprülü Sıyırıcılar proses ihtiyacına göre 50 metre çapa kadar tam, yarım veya kuyruklu tipte üretilebilirler. Özel büküm çelik malzemeden oluşan köprü istenirse paslanmaz çelik veya sıcak daldırma galvanizden, suyla temas eden kısımlar ise tamamen paslanmaz çelik malzemeden imal edilir.

Konvansiyonel tipte çamur sıyırma sisteminin yanı sıra dipten çamur emişli olarak da imal edilebilirler. Yüzeyden köpük sıyırma sistemi ise paletli olarak veya helezonlu olarak imal edilebilir.

Dairesel çökeltme tanklarında köpük ve dip çamurun toplanması için imal edilir. Döner köprülü sıyırıcılar havuz çapının yarısı veya tamamı uzunlukta tasarlanabilir. Sıyırıcı köprüsünün tipi içinde panel, kafes, profil veya boru konstrüksiyon alternatifleri vardır. Döner köprü ucundaki tahrik sistemine elektrik merkezden giriş yapılarak aktarılır. Bunu sağlamak üzere merkez yapısına bir fırça kollektör sistemi yerleştirilmiştir. Pirinç ve fiberden oluşan bu sistem su ve rutubet etkisinden korunmuştur

 


Safran Arıtma Ekipmanları

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.


Bu gönderiyi paylaş

Duyurular geri dön
Bunu bir arkadaşına gönder